Kategorie, tratě a časový program

Časový pořad je pouze přibližný a může se měnit

09:45      25 m        roč. 2022, 2023       hoši 
09:50      25 m        roč. 2022, 2023       dívky
09:55   50 m    roč. 2021          hoši i dívky
10:00      50 m        roč. 2020          hoši i dívky
10:05     100 m       roč. 2019        hoši i dívky
10:10     100 m       roč. 2018          hoši i dívky
10:15     150 m       roč. 2017          hoši i dívky
10:20     150 m       roč. 2016          hoši i dívky
10:25     300 m       roč. 2015          hoši i dívky
10:30     300 m       roč. 2014          hoši i dívky
10:35     600 m       roč. 2013          hoši i dívky
10:40     600 m       roč. 2012          hoši i dívky

Startovní místa těchto kategorií jsou označena cedulí s délkou trati podél doběhové cesty do cíle. Nejprve startují chlapci a následně dívky. Je třeba být připraven dle časového rozpisu výše; na opozdilce se nečeká. Bez startovního čísla na prsou běžet nelze. Start na 300 a 600 metrů je totožný, ale 600 metrů vede po části trati mladšího žactva.

11:00       mladší žactvo         2010 - 2011           1000 m

11:30 1. blok vyhlášení vítězů – mladší žactvo

11:10       veteráni I.              1963 a starší          2800 m                 
      veteráni II.             1978 - 1962            2800 m               
      starší žactvo            2008 - 2009            2800 m               
      dorost                   2006 - 2007            2800 m               
      juniorky a ženy        2005 - 1989            2800 m                
      veteránky               1988 a starší          2800 m            
      junioři a muži      2005 - 1979            2800 m

Závodníci staršího žactva až veteránů startují průběžně bez dělení na kategorie.

12:30 2. blok vyhlášení vítězů – starší žactvo, dorost, junioři, veteráni a dospělí

13:00     pořadatelé MB            2800 m

V intervalovém závodě je přesný čas každého závodníka uveden na startovním čísle. Čas je měřen pomocí čipů, který všichni závodníci obdrží při prezentaci.

DOSTAVTE SE KE STARTU VČAS!!!
Mladší žactvo běží 1000m po MODRÉ trati, všechny ostatní kategorie absolvují trať 2800m ČERVENĚ značenou. Dodržování tratí je pořadateli kontrolováno.

DOPORUČENÍ – před startem si projděte trať závodu.