Kategorie, tratě a časový program

9:45      25 m roč.     2019, 2018        hoši i dívky
10:00     50 m roč.     2017, 2016        hoši i dívky
10:10     100 m roč.     2015, 2014        hoši i dívky
10:25     150 m roč.     2013, 2012        hoši i dívky
10:35     300 m roč.     2011, 2010      hoši i dívky
10:50     600 m roč.     2009, 2008        hoši i dívky

Startovní místa těchto kategorií jsou označena visačkami podél doběhové cesty do cíle. Od prvého běhu v 9:45 hodin na sebe postupně plynule navazují v rychlém sledu. Je třeba být připraven, na opozdilce se nečeká. Bez startovního čísla (jmenovky) na prsou běžet nelze. Start na 300 a 600 metrů je totožný, ale 600 metrů vede po části trati mladšího žactva.

11,00     mladší žactvo   2007 - 2006    1000 m      1 -  60

11:30 1. blok vyhlášení vítězů – mladší žactvo
11:10   veteráni I.    1959 a starší   2800 m   61 - ?
     veterání II.    1960 - 1974    2800 m   61 - ?
        starší žactvo   2005 - 2004    2800 m    61 - ?
          dorost       2003 - 2002    2800 m    61 - ?
          juniorky a ženy  1985 - 2001    2800 m   61 - ?
          veteránky     1984 a starší   2800 m    61 - ?
          junioři a muži   1975 až 2001   2800 m   61 - ?

Závodníci staršího žactva až dospělých startují průběžně bez dělení na kategorie

12:30 2. blok vyhlášení vítězů – starší žactvo, dorost, junioři, veteráni a dospělí

13:00     pořadatelé MB            2800 m

V intervalovém závodě je přesný čas každého závodníka uveden na startovním čísle. Čas je
měřen pomocí čipů, který všichni závodníci obdrží při prezentaci po zaplacení vratné
zálohy 100,-Kč.

JE NUTNÉ VYSTARTOVAT V UVEDENÉM ČASE.

DOSTAVTE SE KE STARTU VČAS!!!

Mladší žactvo běží po MODRÉ trati, všechny ostatní kategorie absolvují trať ČERVENĚ značenou. Dodržování tratí je pořadateli kontrolováno.

DOPORUČENÍ – před startem si projděte trať závodu.