Mikulášský běh – fenomén jičínské atletiky

Na jedné straně velice poctěn a straně druhé zároveň uveden do značných rozpaků, jsem se ocitl, byv vyzván skupinou zakladatelů a nestorů Mikulášského běhu, abych napsal několik úvodních řádek do publikace k jeho 55.výročí. Celý oddíl atletiky AC TJ Jičín je jako pořadatel na svůj MB právem hrdý. Konec konců odráží a symbolizuje vývoj a dosažené výsledky a pozici klasického a hlavního olympijského odvětví v našem městě, pokud jde o druhou polovinu právě končícího století.

V poměrně dlouhé a bohaté historii jičínské organizované atletiky /1913/ pořádali její vyznavači řadu různých závodů, tu s větším, tu s menším počtem repríz, podniků a akcí s místním, regionálním, celostátním, ba i mezinárodním významem a ohlasem, které posléze skončily, jak říká klasik, v propadlišti dějin. Pouze MB jako dítko několika mladých nadšenců z lehkoatletického oddílu tehdejší TJ Sokol Jičín a dnes už veteránů dokázalo od r.1946 překonat všechny nástrahy svého dětství a dospívání až do současnosti, kdy se zdárně dostává na práh zralého věku. Pětapadesát ročníků MB – bez přerušení – jej řadí po bok nejslavnějších běžeckých závodů mimo dráhu v Čechách – legendárních Běchovic a populární Velké Kunratické. To mluví samo za sebe.

Tak jako u jiných sportovních odvětví vídáme jejich “Turnaje generací”, mají jičínští atleti /a nejenom oni, ale všichni přátelé běhání/ svou jistotu, že každou první prosincovou neděli se setkají zástupci všech věkových stupňů a kategorií pod vrcholem Brad, kde za odborného dohledu sv. Petra a Pavla svádějí v přátelské atmosféře nesmlouvavé boje s náročnými trasami, ale především sami se sebou. Od prvopočátků MB po dnešek se na jeho start postavily ne stovky, ale tisíce běžců. Od nejmenších, zvaných na Bradech “mlíčňáci”, kteří zde absolvují doslova a do písmene prvé krůčky své sportovní dráhy, až po skutečné běžecké osobnosti a jejich špičkové výkony. Pro mnohé z nich se tento závod stal, stejně tak jako pro pořadatele a pravidelné návštěvníky, vysoce emotivní a přímo “srdeční” záležitostí, ne-li snad světovým názorem svého druhu.

O tom všem se snaží podat svědectví tento náš sborník. Lze si jen přát, aby v něm všichni, kdož jej dostanou do rukou a budou číst, našli uspokojení a potěšení. To by bylo zároveň největší zadostiučinění pro nás, kteří jsme tuto publikaci připravili a vydali.

Učinili jsme tak především proto, že pokládáme MB za fenomén, který již více než půl století pozitivně ovlivňuje jičínské atletické dění. Současně nabízí nejširší sportovní veřejnosti aktivní vyžití a přitažlivou náplň volného času v kouzelném prostředí přírody Brad. Každoročně se zde na pozadí běžeckých soutěží odehrávají nezapomenutelná setkání s kamarády, prohlubují se sportovní přátelství a navazují nové prospěšné kontakty mezi jednotlivci i generacemi. Pro řadu mladých znamená MB projev či objev hodnot sportu vůbec a atletiky, resp. jejích běžeckých disciplin zvláště. Později narozeným přináší pak především reminiscence na neopakovatelné minulé ročníky, kdy všichni byli mladší, rychlejší, šikovnější, ale právě to vzpomínání chybělo. Na Bradech najde každý, řečeno nejen obrazně, svou osobitou trasu a cíl, ale i podněty pro svůj běh životem.

Konec století s letošním 55.ročníkem MB představují nad jiné vhodnou příležitost, abychom znovu poděkovali jeho zakladatelům a dosud aktivním organizátorům za dar, který atletice a potažmo sportu v Jičíně a věnovali, jakož i za konkrétní skutky, kterými svůj zájem o tuto oblast, seč jim umožňují síly a zdraví, projevují.

Věřím, že je v silách nás, jejich žáků, učedníků a pokračovatelů, abychom jejich přínos dále rozvíjeli a jimi nastavenou laťku udrželi nejméně na stejně vysoké úrovni. Oproti minulosti k tomu máme lepší předpoklady v dokonalejším technickém zázemí a moderní technice.

Pro současné jičínská atlety je věno MB, kterého si vysoce vážíme, nejen podnětem a výzvou k dalšímu zdokonalování tohoto kolektivního díla několika generací, ale i k programovému zvyšování individuální výkonnosti všech členů našeho oddílu, zejména žactva a dorostu. Některé dosažené výsledky jsou nepochybně slibné. Doufejme jen, že ve smyslu hesla olympijských her CITIUS – ALTIUS – FORTIUS (rychleji – výše – silněji) přinese naše práce řadu dalších nových úspěchů, které přispějí k dalšímu zviditelnění našeho úsilí a popularizaci celého oddílu atletiky AC TJ Jičín.

To se však může začít projevovat zřejmě až po 55. jubilejním ročníku MB. Zásluhou všech, kdož jakkoliv, ovlivněni příkladem jeho zakladatelů, udržení jeho kontinuity po celou dobu trvání přispívali a přispívají, a jimž patří naše hluboká vděčnosti, nastupuje MB a my s ním ke startu do III. milenia. Symbolicky i fakticky a to nejen na Bradech, ale v celém našem životě, sport nevyjímaje.

Učiňme vše, aby vstup do nové historické etapy byl spojen i s dalším růstem efektivity naší práce pro zvýšení kvality jičínské a celé české atletiky. Otázku, do jaké míry se toto přání a předsevzetí podaří naplnit, zodpoví budoucnost. Snad již příští rok můžeme v tomto směru zjistit nové signály. A při následujícím, již 56.ročníku MB, o tom můžeme dát řeč, třeba se bude čím pochlubit. V dobré kondici a ve zdraví na shledanou na Bradech – 2.XII.2001!

Petr Šindelář – Manduss, předseda oddílu atletiky AC TJ Jičín