VIVANT SEQUENTES ! AŤ ŽIJÍ NÁSLEDNÍCI !

M i k u l á š s k ý b ě h

Brada – 8.prosince 1946

Definitivní zakončení letošní bohaté sezony jičínských atletů představoval “Mikulášský běh” na Bradech. Na obtížné trati, dlouhé asi 2500 m, vedené členitým terénem v lesích mezi Kropáčkovou hospodou a Přivýšinou, byly svedeny tuhé boje o přebor bradského hradu a okolí.

Že již první ročník tohoto nevšedního závodu vyvolal živý zájem i mimo Jičín, dokazuje účast “přespolních” borců /N.Paka a Semily/.

Bylo vypsáno několik kategorií, jejichž vítězi se stali:

Muži /hosté/: Fiedler /Sokol Semily/

Muži /oddílový přebor/: ing. Jos. Moc /Jičín/

Ženy: D.Volfová /Jičín/

Dorost: K. Hlaváč /Jičín/

Po závodech, s nimiž byli všichni účastníci na výsost spokojeni, byla uspořádána mikulášská veselice v sále U Kropáčků, kteří s pochopením a za mírnou cenu poskytli aktérům přístřeší a pohostinství /m.j. utopence nedostižné chuti/. Součástí programu byla také soutěž krásy, která se stala jistou kořistí Tondy Samka, obstarávajícího i hudební doprovod na harmoniku, v čemž ho vydatně podporoval svými ojedinělými výstupy /např. “bezruký houslista” apod./ Jenda Filsak co byl reprezentant jičínských hokejistů a uměleckých kruhů vůbec.

Závěr závodního atletického období byl oslaven skutečně důstojně a přinesl zadostiučinění iniciativě bří E. a Vl. Bosákových, D. Volfové, Ant. Samka a “Dexly” Sládka, kteří po vzoru “Velké Kunratické” dali podnět k uspořádání obdobné akce v jičínských podmínkách. Doufejme, že její první ročník bude práv i v budoucnosti svého příkladu.

Z průběhu a ohlasu M.B. se lze domnívat, že tomu tak může být. Vivant sequentes! Ať žijí následníci!

Záznam z pamětní knihy lehkoatletického oddílu TJ Sokol Jičín /1946/