Mikulášský běh patří mezi bohatství české atletiky

V životě naplněném nejrůznější činností, událostmi a často také starostmi není zpravidla čas na to abychom se zastavili, abychom se zamysleli a také zavzpomínali. Jsou však události, které dávají vhodnou příležitost k tomu udělat výjimku. A nemyslím přitom jenom na události řekněme celosvětového významu. Jako předseda Českého atletického svazu jsem opravdu hrdý na to, když můžeme hodnotit mnohá naše domácí výročí, která dostatečně vypovídají o tradicích české atletiky a o neúnavné, dlouhodobé práci našich lidí, organizátorů, funkcionářů a všech těch, kteří mají českou atletiku rádi a pracují pro ni na všech místech naší krásné země.

A právě takovou příležitost vidím letos při vzpomínce na dlouhou, nepřerušenou historii Mikulášského běhu jičínských atletů na Bradech, který se 3.prosince roku 2000 poběží již po padesátépáté.

Česká atletika má nádhernou a bohatou historii a neméně krásnou přítomnost. Je často symbolicky spojována s Běchovicemi, které mají již sto let trvání za sebou, nebo s Velkou Kunratickou, běhanou od roku 1934, ale česká atletika je daleko bohatší a mne i Vás všechny v jičínském AC může těšit, že právě Mikulášský běh na Bradech, o který se pečlivě staráte již 55 let, patří mezi to bohatství, které česká atletika má, a to na významném místě.

Dovolte mi, abych Vám i všem Vašim spolupracovníkům poděkoval za dlouhá léta dobré, obětavé a dobrovolné práce na poli jičínské a české atletiky. Velmi si jí vážím! Aktivita atletického oddílu AC TJ Jičín je dlouhodobá, oddíl dal české atletice mnohé významné reprezentanty a mně nezbývá než vedle slov poděkování vyjádřit také přání a víru, že i v budoucnu o jičínských atletkách a atletech jako o vynikajících reprezentantech České republiky hodně uslyšíme.

Ale nejenom státní reprezentace, vynikající atleti a velké závody tvoří českou atletiku. Ba právě naopak. Česká atletika je založena na základě dobré a úspěšné každodenní činnosti takových oddílů, jako je ten Váš. Na péči o děti, dorostenecké a juniorské kategorie, na pořádání závodů a účasti v soutěžích, na výchovném působení trenérů, na obětavé činnosti všech bafuňářů. Činnost AC TJ Jičín je dobrá a Vaše výsledky slibné. Přál bych si, aby to letošní olympijské silné “Citius – altius – fortius” zaznělo ze Sydney až do Jičína a představovalo pro Vaši činnost novou výzvu.

Přeji Vám všem, na přelomu tisíciletí, za sebe i jménem Českého atletického svazu, aby se práce oddílu stále dařila, aby měl co nejlepší výsledky, aby úspěšně pokračoval v úctyhodných tradicích královny sportu v Jičíně. A přeji Vám všem hodně zdaru, zdraví a sil i v osobním životě.

S přátelským pozdravem členům AC TJ Jičín a všem účastníkům 55. ročníku Mikulášského běhu na Bradech

Karel Pilný,

předseda českého atletického svazu