Předvánoční sportovní setkání generací

O každé akci, která se chystá již na svůj 55. ročník, je možné hovořit s úctou. Mikulášský běh se za dobu své existence stal příležitostí pro zdravý pohyb na čerstvém vrduchu pro řadu generací. I mne toto předvánoční vzájemné sportovní setkání všech generací čímsi přitahuje. Vždyť účastníky jsou jednak ti nejmenší, kteří za povzbuzování rodičů aabsolvují své první závody, pak příslušníci sportovně nejproduktivnější generace, kteří mají amabici v závodě dosáhnout co nejlepšího výsledku, a pak to jsou ti nejstarší, kteří si mohou potvrdit a dokázat, že co do kondice jsou na tom určitě lépe, než jejich vrstevníci, kteří nesportují.

Když jsem se tohoto běhu někdy před dvaceti lety zúčastnil poprvé, považoval jsem za nejdůležitější v takovýchto závodech vyhrávat. Dnes, kdy mi kopečky dávají mnohem více “zabrat”, se také rád zúčastním, ale více než konečné pořadí mě přitahuje atmosféra závodu a setkání s těmi, kteří ji vytvářejí.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem za těch uplynulých více než 50 let přispěli k vybudování této krásné tradice a popřát jim, aby se mohli co nejdéle věnovat tomuto krásnému sportu. Rovněž bych chtěl všem organizátorům i nám ostatním, kteří máme radost z pohybu v nádherné přírodě, popřát, aby bylo vždy dost těch, kteří ponesou onu pomyslnou štafetu organizace tohoto sportovního setkání v příštím tisíciletí.

Jiří Vitvar,

přednosta Okresního úřadu v Jičíně